Privacybeleid

Pardoes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij het vastleggen van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid dat kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@pardoesoudewater.nl